Κατάθεση αιτήσεων εγγραφής

4 Νοεμβρίου 2003

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ, οι αιτήσεις για την εγγραφή νέων μελών, θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Ένωσης μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003.

Μετά την 31η Δεκεμβρίου καμία αίτηση και κανένα δικαιολογητικό δεν θα γίνουν δεκτά.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter