ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΣΗΕΜ-Θ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Καρράς
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μάρνη Χατζηεμμανουήλ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αναστάσιος Ρέτζιος
ΤΑΜΙΑΣ Βασίλειος Πεκλάρης
ΜΕΛΗ Λεμονιά Βασβάνη

Αικατερίνη Καριζώνη

Δήμητρα Κεχαγιά

Βασίλειος Κοντογουλίδης

Ραλλιώ Λεπίδου