Επικοινωνία

 

 

ΕΣΗΕΜ-Θ

 

   Στρατηγού Καλλάρη 5   
   Τ.Κ. 546 22  Θεσσαλονίκη

 

   (+30) 2310243572, 2310243575,  
   fax. 2310220349,  2310260830
 

   info@esiemth.gr

 

   40.628230 , 22.946754

 

 

 

Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜ-Θ

 

   Στρατηγού Καλλάρη 5 
   Τ.Κ. 546 22  Θεσσαλονίκη

    (+30) 2310237004, 2310261095,  

     morfotiko@esiemth.gr