Σεμινάρια για δημοσιογράφους

Seminars AUTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον Μάρτιο ως τον Μάιο του 2013 έγιναν στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ δύο κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων για δημοσιογράφους, που προετοιμαστήκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας του  Ιδρύματος με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στόχευση της δραστηριότητας αυτής, που ανανέωσε την θεσμική σχέση την οποία διατηρούν οι δύο φορείς από το 2007, ήταν να εφοδιαστούν οι δημοσιογράφοι με συγκεκριμένο υλικό, εργαλεία και κατευθύνσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία για να καλύπτουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία σύνθετα θέματα. Τα σεμινάρια κάλυψαν δύο θεματικές ενότητες με γενικούς τίτλους «Διακρίσεις και ρατσισμός» και «Οικονομία – Γεωπολιτική».