Διαγράφονται από την ΕΣΗΕΜ-Θ οφειλέτες συνδρομών πολλών ετών

13 Νοεμβρίου 2013

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ, εφαρμόζοντας τις σχετικές καταστατικές διατάξεις, αποφάσισε να διαγράψει 20 μέλη της, τα οποία για πολλά χρόνια (και πάντως περισσότερα από πέντε) δεν κατέβαλαν στην Ένωση τις συνδρομές τους και δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετική έκκληση.

Το μέτρο εντάσσεται στη διαδικασία εκκαθάρισης του Μητρώου μελών, που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ακολουθήσει και θα ολοκληρώσει στους επόμενους μήνες, εφαρμόζοντας τις προβλέψεις του Καταστατικού.

 

 

 

Facebook Twitter