Βραβεία Περιφερειακού Τύπου 2008

16 Ιανουαρίου 2009

 

Η ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει τους συναδέλφους ότι προκηρύχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης τα ακόλουθα Βραβεία Περιφερειακού Τύπου 2008:

1.Βραβείο για την περιφερειακή ημερήσια εφημερίδα της χρονιάς
2.Βραβείο για την περιφερειακή εβδομαδιαία εφημερίδα της χρονιάς
3.Βραβείο για την περιφερειακή δεκαπενθήμερη, μηνιαία και μικρότερης συχνότητας έκδοσης εφημερίδα της χρονιάς
4.Ειδικό Βραβείο για περιφερειακή εφημερίδα εκδιδόμενη σε ακριτική περιοχή
5.Βραβείο για το καλύτερο άρθρο ή ρεπορτάζ σε περιφερειακή εφημερίδα της χρονιάς
6.Βραβείο «Παναγιώτης Δημητρακόπουλος»
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας για το καλύτερο άρθρο ή ρεπορτάζ σε περιφερειακή εφημερίδα της χρονιάς 2008 περιλαμβάνει:
 
Α) Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας συμπληρωμένη από το δημοσιογράφο. Το ειδικό έντυπο αίτησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης (www.minpress.gr).
Β) Σύντομο βιογραφικό του δημοσιογράφου (μέχρι μία δακτυλογραφημένη σελίδα).
Γ) Ένα έως δύο δημοσιεύματα του 2008.
Δ) Τα υποψήφια για βράβευση άρθρα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη δημοσίευση της ίδιας της περιφερειακής εφημερίδας. Έμφαση θα δοθεί σε άρθρα που αναφέρονται σε έρευνες και ρεπορτάζ.
 
Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να φτάσει μέχρι τις 20 Ioυνίου 2009 στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ, Τμήμα Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων, γραφείο 310, 3ος όροφος, με την ένδειξη «Για τα Βραβεία Περιφερειακών Εφημερίδων», Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 101 63, Αθήνα.
Κάθε βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.
 
 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter