Βιογραφικό λεξικό Ελλήνων δημοσιογράφων

2 Φεβρουαρίου 2006

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης ενημερώνει του συναδέλφους ότι το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση θα εκδώσει το «Βιογραφικό Λεξικό των Ελλήνων Δημοσιογράφων», το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για όλους τους δημοσιογράφους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, που είναι μέλη των αναγνωρισμένων Ενώσεων Συντακτών.

Οι συνάδελφοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στοιχεία στα γραφεία του Ιδρύματος, Βασιλίσσης Σοφίας 27, 10674 Αθήνα, ως τις 30 Απριλίου 2006, με την ένδειξη «Για το Βιογραφικό Λεξικό των Ελλήνων Δημοσιογράφων».

Στα σημειώματα αυτά, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 150 λέξεις, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, τόπος και ημερομηνία γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο. Πρέπει επίσης να σημειώνεται το μέσο στο οποίο απασχολείται ο συνάδελφος, η ειδικότητά του, η Ένωση Συντακτών της οποίας είναι μέλος, άλλα ενδιαφέροντά του, οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει και ενδεχόμενες τιμητικές διακρίσεις.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter