Βεβαιώσεις από ΕΤΑΠΜΜΕ

18 Φεβρουαρίου 2014

Η ΕΣΗΕΜ-Θ, έπειτα από συνεννόηση με το ΕΤΑΠΜΜΕ, και για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων, θα παραλάβει τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που προορίζονται για τη ΝΕΡΙΤ και για τις οποίες έχουν ήδη κατατεθεί οι σχετικές αιτήσεις από τα μέλη της.

           Οι συνάδελφοι μπορούν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις από τη γραμματεία της ΕΣΗΕΜ-Θ ύστερα από σχετική ειδοποίηση.

Facebook Twitter