Τροποποίηση Καταστατικού: αποτέλεσμα ψηφοφορίας

9 Μαρτίου 2010
 
Στις 8 και 9 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΗΕΜ-Θ με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού.

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 253 τακτικά μέλη.
Ψήφισαν: 213. Βρέθηκαν στην κάλπη 213 ψηφοδέλτια. Έγκυρα 201, άκυρα 12.

Κατά την διαλογή οι καταμετρηθείσες ψήφοι ήταν κατά διάταξη οι ακόλουθες:

 
α/α
Τροποποιούμενες διατάξεις
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΟ
1.
Άρθρο 2, περ. η’
178
18
5
2.
Άρθρο 5, παρ. 2, περ. ζ’
173
22
6
3.
Άρθρο 5, παρ. 6
166
32
3
4.
Άρθρο 5, παρ. 8
164
31
6
5.
Άρθρο 6, παρ. 1α
162
35
4
6.
Άρθρο 6, παρ. 1γ
163
33
5
7.
Άρθρο 6, παρ. 1στ
164
28
9
8.
Άρθρο 6, παρ. 1ζ
170
25
6
9.
Άρθρο 6, παρ. 2α
178
20
3
10.
Άρθρο 6, παρ. 3
160
35
6
11.
Άρθρο 6, παρ. 4
171
27
3
12.
Άρθρο 7, παρ. ιστ
179
20
2
13.
Άρθρο 9, παρ. 1
167
30
4
14.
Άρθρο 9, παρ. 6
157
37
7
15.
Άρθρο 9, παρ. 8
179
17
5
16.
Άρθρο 10, παρ. 1
177
21
3
17.
Άρθρο 12, παρ. 1
156
41
4
18.
Άρθρο 18, παρ. 5
175
18
8
19.
Άρθρο 18, παρ. 8
180
18
3
20.
Άρθρο 19, παρ. 2
175
18
8
21.
Άρθρο 21, παρ. 1β
176
20
5
22.
Άρθρο 30, παρ. 3
182
16
3
23.
Άρθρο 31
178
19
4
24.
Άρθρο 34, Μεταβατική Διάταξη
162
30
9
 
Οι παραπάνω θετικές ψήφοι αναλογούν στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων στα 3/4 των ψηφισάντων (213), όχι όμως και στα 3/4 των προσελθόντων στη Συνέλευση (253), που σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΣΗΕΜ-Θ (άρθρο 27, παρ. 2) απαιτούνται για να εγκριθούν οι τροποποιήσεις.
 
 
Η Εφορευτική Επιτροπή
Γκάλη Όλγα    Στεφανοπούλου Φωτεινή
 
Facebook Twitter