Τρεις αντί δύο οι εργασιακοί εκπρόσωποι σε “Μακεδονία”- “Θεσσαλονίκη”

20 Ιουνίου 2014

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΜ-Θ διαπίστωσε ότι ο αριθμός των δημοσιογράφων που απασχολούνται στις εφημερίδες Μακεδονία και Θεσσαλονίκη ανέρχεται σε τριάντα έξι.

Κατά συνέπεια, βάσει του Καταστατικού της ΕΣΗΕΜ-Θ (άρθ. 21, παρ. 1), στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο θα εκλεγούν στις αρχαιρεσίες της Δευτέρας 23/6 τρεις εργασιακοί αντιπρόσωπο και όχι δύο, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Facebook Twitter