Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ

17 Ιουνίου 2010
 
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

 
Πρόεδρος
:
Μόσχος Βοϊτσίδης
Αντιπρόεδρος
:
Χρίστος Ζαφείρης
Γενικός Γραμματέας
:
Ηλίας Κουτσούκος
Ταμίας
:
Βασίλειος Κοντογουλίδης
Μέλη
:
Κωνσταντίνος Γουσίδης
Κωνσταντίνος Μπλιάτκας
Χριστίνα Χαλεπλίδου
Αναστασία Μποζίνη
Δημήτριος Ντόζης
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter