Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ

20 Μαΐου 2010
 
Οι εκλεγέντες κατά τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης στις 17 Μαΐου 2010 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 
Πρόεδρος
:
Μόσχος Βοϊτσίδης
Αντιπρόεδρος
:
Χριστίνα Χαλεπλίδου
Γενικός Γραμματέας
:
Αναστάσιος Φωκιανίδης
Ταμίας
:
Βασίλειος Κοντογουλίδης
Έφορος Κτηρίου
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας
 
:
 
Νικόλαος Καρράς
Αναπληρωτής Ταμίας
:
Αντώνιος Ρεπανάς
Μέλη
:
Γεώργιος Αδάμ
Χαράλαμπος Μπίκας
Δημήτριος Ντόζης
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter