Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ

18 Ιουνίου 2008

 

Οι εκλεγέντες κατά τις αρχαιρεσίες της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στις 31 Μαΐου 2008 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος

:

Μόσχος Βοϊτσίδης

Αντιπρόεδρος

:

Χριστίνα Χαλεπλίδου

Γενικός Γραμματέας

:

Αναστάσιος Φωκιανίδης

Ταμίας

:

Βασίλειος Παπαδημούλης

Έφορος Κτιρίου

& Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

 

:

 

Δημήτριος Ντόζης

Μέλη

:

Γεώργιος Αδάμ

Βασίλειος Κοντογουλίδης

Παναγιώτης Χανός

Μαρίνα Μεϊντάνη

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter