Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ αποχαιρετά τον εμπνευστή του

30 Αυγούστου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ αποχαιρετά με οδύνη τον Δημήτρη Γουσίδη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 73 χρόνων.

Στον Δημήτρη Γουσίδη οφείλεται η ίδια η δημιουργία του Ιδρύματος, με την οποία επιδίωξε να εδραιώσει τους δεσμούς της Ένωσης Συντακτών με τον πολιτισμό, αλλά και να προωθήσει την επιμόρφωση των δημοσιογράφων, διακρίνοντας εγκαίρως τη σημασία της για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

Η απώλειά του, βαριά ούτως ή άλλως για τη δημοσιογραφία, αλλά και για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, κάνει ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη όλων μας να ενισχύσουμε την ανανεωτική αντίληψη που γέννησε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ. 

Facebook Twitter