Το μέλλον της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη

29 Οκτωβρίου 2012

 

Το Μορφωτικό Ίδρυμα  της  Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης  συμμετέχει στον κύκλο δράσεων που αναπτύσσονται στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την απελευθέρωσή της διοργανώνοντας μια διημερίδα με αντικείμενο το μέλλον της ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο.

 

Με γενικό τίτλο «Από την Ιστορία του Τύπου στο Μέλλον της Ενημέρωσης», οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Νοεμβρίου, στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρατηγού Καλλάρη 5) και θα αναπτυχθούν σε δύο πεδία. Το πρώτο θα έχει προσανατολισμό ιστορικό και θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εκλιπόντος Δημήτρη Γουσίδη, προέδρου της ΕΣΗΕΜ-Θ στα χρόνια 1998-2008. Εισηγητές από τον δημοσιογραφικό χώρο θα επιχειρήσουν να διακρίνουν ποια στοιχεία χαρακτήρισαν τις περιόδους ακμής της τοπικής ενημέρωσης στα νεότερα χρόνια και πώς κάποια από αυτά είναι πιθανώς αξιοποιήσιμα για το μέλλον. Παράλληλα, εισηγητές από τρεις διαφορετικές δημοσιογραφικές γενιές θα υπενθυμίσουν πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν με κέντρο το έργο του Δ. Γουσίδη για να συνδέσουν τη συνδικαλιστική δράση με το όραμα για την επιβίωση και την ανάπτυξη της δημοσιογραφίας.

Στο δεύτερο –και εκτεταμένο– πεδίο, δημοσιογράφοι, ερευνητές του Τύπου και ακαδημαϊκοί από την Ευρώπη και την Ελλάδα θα περιγράψουν δομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην άσκηση της δημοσιογραφίας και την αγορά της Ενημέρωσης, θα παρουσιάσουν νέα μοντέλα χρηματοδότησης και υποστήριξης της δημοσιογραφικής εργασίας και θα ανιχνεύσουν πρακτικές και χαρακτηριστικά που αποτελούν προϋποθέσεις για να διατηρηθούν οι δημοσιογράφοι, προσαρμοσμένοι σε νέες συνθήκες και απαιτήσεις, στο κέντρο της παραγωγής ενημέρωσης.

Εκπρόσωποι δημοσιογραφικών σχημάτων, τοπικών και μη, που έχουν πάρει ή δοκιμάζουν να πάρουν θέση στο διαδικτυακό πεδίο, θα παρουσιάσουν τις μεθόδους που υιοθέτησαν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Ως κατάληξη των εργασιών θα καταρτιστεί με τη βοήθεια όλων των συμμετεχόντων στις εργασίες της διημερίδας ένας «Κατάλογος Αναγκαίων Αλλαγών», στον οποίο θα αποτυπωθούν βήματα που πρέπει να γίνουν (από την Πολιτεία, τις δημοσιογραφικές Ενώσεις, τα ασφαλιστικά Ταμεία, τις επιχειρήσεις ΜΜΕ, τους ίδιους τους δημοσιογράφους) ώστε να αρθούν βασικά εμπόδια στην προσπάθεια να συγκροτηθούν και να είναι βιώσιμα σχήματα Ενημέρωσης στο νέο πεδίο που έχει διαμορφωθεί. Να σχηματιστούν δηλαδή προϋποθέσεις που θα υπηρετούν την αντίληψη που κομίζει το «σύνθημα» υπό το οποίο θα μεταφερθούν τα συμπεράσματα των εργασιών και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον: Press Forward!

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα των εργασιών. 

Facebook Twitter