Τη Δευτέρα επαναληπτικές εκλογές για την εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του ΑΠΕ-ΜΠΕ

6 Φεβρουαρίου 2018

Επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018. Υποψήφιοι οι συνάδελφοι Ματίνα (Σταματία) Μπάλτα και Ζιώτης Χρήστος.

Σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής «Κατά τις αρχαιρεσίες που με βάση το άρθρο 14 του ν. 3965/2011 και το άρθρο 8 του ΠΔ. 191/2008 διενήργησε η ΠΟΕΣΥ στις 5 Φεβρουαρίου 2018 και με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας:

α)    για την εκλογή Αντιπροσώπου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ βρέθηκαν στην Αθήνα 131 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 117 έγκυρα, 13 λευκά και 1 άκυρο.

β)    για την εκλογή Αντιπροσώπου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη 34 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 30 έγκυρα και 4 άκυρα.

Στη συνέχεια, έγινε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προτίμησης για κάθε υποψήφιο και έλαβε ο καθένας ψήφους όπως αναγράφεται πιο κάτω:

1. Αραβοπούλου Σοφία του Δημητρίου                             έλαβε ψήφους συνολικά 29

2. Ζιώτης Χρήστος του Νικολάου                                       έλαβε ψήφους συνολικά 39

3. Ηλιακόπουλος Παναγιώτης του Κυριάκου                  έλαβε ψήφους συνολικά 12

4. Μπάλτα Ματίνα (Σταματία) του Ηρακλή                    έλαβε ψήφους συνολικά 67

Επειδή με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος αρχαιρεσιών μεταξύ της Μπάλτα Ματίνας και του Ζιώτη Χρήστου, των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους».

Οι επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 στα γραφεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατά τις ίδιες ώρες, από την ίδια εκλεγμένη Εφορευτική Επιτροπή, υπό την εποπτεία δικαστικών αντιπροσώπων που θα διορίσουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι των δυο πόλεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Facebook Twitter