Θετικό βήμα η υπαγωγή των περιφερειακών ραδιοσταθμών στην ΕΡΤ3

5 Φεβρουαρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ υποδέχεται με ικανοποίηση την εξέλιξη που προβλέπει το υπό συζήτηση νέο Οργανόγραμμα της ΕΡΤ3 για τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. 

   Πάγια επιδίωξη και σταθερό αίτημα της ΕΣΗΕΜ-Θ είναι να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΡΤ3 ως παραγωγού δημόσιας ενημέρωσης στην περιφέρεια. Η πρόβλεψη του νέου  Οργανογράμματος για υπαγωγή των περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα στη διεύθυνση της ΕΡΤ3 αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναδεικνύει παράλληλα την ανάγκη να ενισχυθούν η υποδομή και το προσωπικό των περιφερειακών σταθμών.  

    Η ΕΣΗΕΜ-Θ, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, προετοιμάζει σειρά προτάσεων, σχολίων και παρατηρήσεων που θα υποβάλει στη σχετική δημόσια διαβούλευση, υπενθυμίζοντας ότι απαιτούνται ενέργειες υπέρ της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της ΕΡΤ3.

Facebook Twitter