Τακτοποίηση συνδρομής ενόψει Γενικής Συνέλευσης

15 Μαρτίου 2011
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης υπενθυμίζει στα μέλη ότι η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων (συνδρομές έως και 2010) αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

H Α΄ Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011, στις 10 π.μ., στα γραφεία της ΕΣΗΕΜ-Θ. Αν δεν υπάρξει απαρτία (1/3 των ταμιακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών), συγκαλείται νέα ΓΣ την ίδια ημέρα, στις 11 π.μ. στον ίδιο χώρο. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία (1/4 των ταμιακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών), η Γενική Συνέλευση συνέρχεται το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 10 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων HELEXPOCORONA (απέναντι από το περίπτερο του ΟΠΑΠ πάνω από την Εθνική Τράπεζα).

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter