Στηρίζει Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

19 Ιουνίου 2012

 

Την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) θα έχει εκστρατεία για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και της ποιότητας του δημοσιογραφικού έργου στην Ελλάδα.

Η Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 ως τις 17 Ιουνίου στο Μπέργκαμο, ενέκρινε ομόφωνα σχετικό ψήφισμα που πρότεινε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Σε αυτό τονίζεται ότι οι συνθήκες που έχει αναπτύξει η οικονομική πίεση στην Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίον εκμεταλλεύονται οι εργοδότες την κρίση πλήττουν την ουσία της Ενημέρωσης.

Η πρωτοβουλία υπέρ της Ελλάδας θα αναπτυχθεί στο ανανεωμένο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΟΔ, καθώς στη συνέλευση του Μπέργκαμο ψηφίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. Βάσει αυτής, η ΕΟΔ αποκτά αυτοτελή νομική οντότητα, διακριτή από αυτή της Διεθνούς Ομοσπονδίας (ως τώρα ήταν περιφερειακή οργάνωσή της) και προωθεί σειρά αλλαγών στη λειτουργία της, προσαρμοσμένων στην αρχή ότι στο πεδίο της Ευρώπης δίνεται αυτή την περίοδο η πιο κρίσιμη και σύνθετη μάχη για τη δημοσιογραφία.

Στο ίδιο πλαίσιο, εγκρίθηκε από τη συνέλευση ψήφισμα που υπέβαλε η ΕΣΗΕΜ-Θ σε συνεργασία με της Εθνική Ομοσπονδία Τύπου της Ιταλίας για την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων μέσω του δημοσιογραφικού έργου.

Το πλήρες κείμενο των δύο ψηφισμάτων είναι το ακόλουθο:

 

Ψήφισμα για την απειλή των ελληνικών ΜΜΕ από την οικονομική κρίση

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΔ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει παραλύσει τον ελληνικό τομέα των Μέσων Ενημέρωσης, τόσο ως προς τα ποιοτικά όσο και  τα αριθμητικά χαρακτηριστικά τους.

Επισημαίνοντας ότι οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ χρησιμοποιούν την οικονομική κρίση ως πρόσχημα για να προβούν σε περικοπές θέσεων εργασίας, σε κάθετες μειώσεις μισθών, στην επιδείνωση των όρων εργασίας, στην κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στην κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων και στην καταπάτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημειώνοντας ότι τα μέτρα λιτότητας εφαρμόζονται αυστηρότερα στους εργαζόμενους των ΜΜΕ –εκ των οποίων σχεδόν το ένα τρίτο είναι σήμερα άνεργοι–  παρά στους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, οι περισσότεροι από τους οποίους εξακολουθούν να λαμβάνουν επιδοτήσεις παρότι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τους παραμένουν απλήρωτοι για πάνω από έξι μήνες.  

Τονίζοντας ότι το φαινόμενο της επισφαλούς απασχόλησης –δίχως καμία  πρόβλεψη κοινωνικής προστασίας– διογκώνεται στον τομέα της Εσημέρωσης, ειδικά στους νέους εργαζόμενους και τις γυναίκες δημοσιογράφους.

Σημειώνοντας ότι οι ιδιοκτήτες των παραδοσιακών ΜΜΕ εκμεταλλεύονται το περιβάλλον των Νέων Μέσων ως μια ευκαιρία να εξοικονομήσουν χρήματα αναγκάζοντας το προσωπικό να εργαστεί σε πολλά διαφορετικά μέσα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Θεωρώντας ότι τα Νέα Μέσα δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους

Πιστεύοντας ότι οι εργασιακές σχέσεις, οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και οι δίκαιες αμοιβές αποτελούν προϋποθέσεις για ποιοτική δημοσιογραφία και για την ελευθερία της πληροφόρησης

Η Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ αναθέτει στην Εκτελεστική Επιτροπή να ενισχύσει την εκστρατεία  στην Ελλάδα για την προστασία των θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας των μέσων ενημέρωσης εν μέσω της κρίσης.

 

Ψήφισμα για τις διακρίσεις και τα ΜΜΕ

Εισηγητές: Εθνική Ομοσπονδία Τύπου της Ιταλίας,

Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης

Θεωρώντας ότι η διασφάλιση των όρων ισότητας στην κάλυψη θεμάτων που με οποιονδήποτε τρόπο αφορούν σε μειονότητες κάθε είδους αποτελεί κορυφαίο κριτήριο για την άσκηση ποιοτικής δημοσιογραφίας και για την αδιαπραγμάτευτη τήρηση  της δεοντολογίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα που αποτυπώθηκαν στην έρευνα  (Getting the Facts Right: Challenges of Intolerance in Journalism),  που πραγματοποιήθηκε σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) και τις οργανώσεις Media Diversity Institute και ARTICLE 19, σε συνεργασία με την  ΕΣΗΕΜ-Θ και τις δημοσιογραφικές ενώσεις της Λιθουανίας και της Σλοβακίας.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα συμπεράσματα του συνεδρίου με το ίδιο θέμα, το οποίο ενέκρινε τις προτάσεις  της προαναφερθείσας έρευνας   προς τους δημοσιογράφους, εκδότες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστήμια και δημοσιογραφικές ενώσεις.

Διαπιστώνοντας ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην αναβάθμιση των δημοσιογραφικών προσεγγίσεων σε θέματα που αφορούν κάθε είδους διακρίσεις,

Η Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ καλεί τις Ενώσεις-Μέλη να υπενθυμίσουν στα μέλη τους ότι έχουν καθήκον να φροντίζουν για την αποφυγή των διακρίσεων με βάση το φύλο, την καταγωγή, τη θρησκεία ή τις  πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Καλεί τις Ενώσεις-Μέλη της ΕΟΔ να παράσχουν σχετική κατάρτιση προς τα μέλη τους, για να βελτιωθεί η  ικανότητα των δημοσιογράφων να προασπίζονται τα ηθικά πρότυπα που στηρίζουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Καλεί τις Ενώσεις να ανανεώσουν τους κώδικες δεοντολογίας τους, εφόσον χρειάζεται, για να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες προβλέψεις για τα θέματα αυτά.

Καλεί τις Ενώσεις-Μέλη της ΕΟΔ να συμπεριλάβουν τα θέματα αυτά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις τους με τους εργοδότες και να προωθήσουν συνεργασίες με αρχές και φορείς ώστε να διασφαλίζεται ότι θα παρακολουθούνται τα ΜΜΕ για παρόμοιες παραβιάσεις και ότι οι δημοσιογράφοι τους θα προστατεύονται από πιέσεις εργοδοτών ή ανωτέρων τους να ασκούν το επάγγελμά τους με τρόπο που παραβιάζει τη δεοντολογία.

 

Δείτε όλα τα ψηφίσματα που ενέκρινε η Ετήσια Συνέλευση της ΕΟΔ. 

Facebook Twitter