Σπουδαστές δημοσιογραφίας στην Ένωση Συντακτών

16 Μαΐου 2012

Ο ρόλος των Ενώσεων Συντακτών, οι αλλαγές στο πεδίο άσκησης της δημοσιογραφίας και η ιστορική διαδρομή του τοπικού Τύπου ήταν τα αντικείμενα της επίσκεψης πρωτοετών σπουδαστών δημοσιογραφίας Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην ΕΣΗΕΜ-Θ. 

Περισσότεροι από 30 επίδοξοι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας και τους σκοπούς της Ένωσης Συντακτών, στο πλαίσιο της δυνατότητας που έχουν συνάδελφοι-μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ οι οποίοι διδάσκουν σε ΙΕΚ να συστήνουν στους σπουδαστές τους τον μελλοντικό φυσικό χώρο τους. 

Πολυάριθμες ανάλογες επισκέψεις έχουν γίνει και στο πλαίσιο της δράσης του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ “Upload the Story” με αντικείμενο τα Νέα Μέσα. 

Facebook Twitter