Συζήτηση για τη φωτογραφία ως υλικού ιστορικής και δημοσιογραφικής έρευνας στο Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜ-Θ

24 Μαρτίου 2016

 

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Η μνήμη της πόλης: Αρχεία και συλλογές φωτογραφιών ως υλικό έρευνας για τη Θεσσαλονίκη» οργανώνει το Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης την Τετάρτη 30 Μαρτίου, στις 19.00, στην αίθουσά του (Μορκεντάου 1, 1ος όροφος).

Αντικείμενο της συζήτησης είναι η διασύνδεση της δημοσιογραφικής  και ιστορικής έρευνας με τη διαχείριση του αρχειακού φωτογραφικού υλικού που είναι διαθέσιμο με συστηματοποιημένο ή ασυστηματοποίητο τρόπο. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της έκθεσης  «Ιστορίες του δρόμου – Θεσσαλονίκη 1916: Στα βήματα του Πιγκασού», που φιλοξενείται στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ έως τις 20/4.

Ο διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαϊωάννου, ο προϊστάμενος του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης Αντώνης Σατραζάνης, ο δημοσιογράφος και ερευνητής Χρίστος Ζαφείρης και το μέλος της Ομάδας «Παλιές Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης» Σπύρος Αλευρόπουλος, θα συνομιλήσουν μεταξύ τους και με το κοινό για τους τρόπους με τους οποίους φορείς, πρόσωπα και οργανισμοί μπορούν να εργαστούν από κοινού, αξιοποιώντας τεχνολογικά, επικοινωνιακά ή άλλα εργαλεία, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της φωτογραφίας ως υλικού ιστορικής τεκμηρίωσης και διάδοσης της ιστορικής πληροφορίας.  

Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο αντιπρόεδρος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ, Ηλίας Κουτσούκος.

Facebook Twitter