Συνέδριο της ΕΟΔ για την δημόσια ραδιοτηλεόραση

22 Οκτωβρίου 2003

 

Η ανάγκη να αναπτυχθούν μέτρα ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εν όψη της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εδραίωση δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας στις προσχωρούσες χώρες και η αποκατάσταση του δημόσιου συμφέροντος στην πολιτική των ΜΜΕ ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) για την δημόσια ραδιοτηλεόραση, στις Βρυξέλλες.

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Επίτροπος Gunter Verheugen, ενώ η ΕΣΗΕΜ-Θ εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο Μάκη Βοϊτσίδη.

Αναφερόμενος στον συγκεντρωτισμό των ΜΜΕ, ο γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Aidan White τόνισε ότι η αύξηση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων δημοσιογράφων (freelancers) αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τα ΜΜΕ, τόσο στην δυτική Ευρώπη, όσο και στην κεντρική και ανατολική, σχετικά με την διασφάλιση του επαγγελματισμού στον κλάδο.

“Με τον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό (κάθετο και οριζόντιο) και την ταχεία αλλαγή προς σύγκλιση, ο δημοσιογράφος εξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο εργαζόμενο, κάτι που μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του έργου του”, δήλωσε ο κ. White και αντέτεινε μια τρίπτυχη στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει τους εξής όρους:

Ενιαία κριτήρια ποιότητας για δημοσιογράφους που εργάζονται στον ίδιο όμιλο.
Κριτήρια εσωτερικού πλουραλισμού (δημοσιογραφικός κώδικας) σε συγκροτήματα ΜΜΕ, εφαρμόσιμα σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες.
Προώθηση Ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου μεταξύ δημοσιογράφων του ίδιου συγκροτήματος μέσω Επιτροπών Ευρωπαϊκών Εργασιών και άλλων διαύλων.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ενώ οι ξένες επενδύσεις είναι σημαντικές, θα πρέπει να διέπονται από εσωτερικούς κανονισμούς για πλουραλισμό και ελευθεροτυπία.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΔ Bjorn Mannson πρότεινε στις δημοσιογραφικές ενώσεις κρατών της Δυτικής Ευρώπης να προβούν σε “υιοθεσίες” ενώσεων σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ούτως ώστε να εδραιωθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διμερών σχέσεων.

Το συνέδριο έκλεισε ο πρόεδρος της ΕΟΔ Gustl Glattfelder, ο οποίος τόνισε ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγορεύει νέες προσεγγίσεις στα αιτήματα του κλάδου και πρότεινε την διαμόρφωση ενός συντονισμένου προγράμματος για τις προσχωρούσες χώρες που θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και την ενίσχυση δημοσιογραφικών ενώσεων.

 

Facebook Twitter