Συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. με τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης

1 Μαρτίου 2006

 

Η ανάπτυξη της Μακεδονίας – Θράκης και η συμβολή των δημοσιογράφων σε κρίσιμους τομείς έρευνας των προβλημάτων  της περιοχής συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση του υπουργού Μακεδονίας Θράκης κ. Γεωργίου Καλαντζή με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης.

Κατά τη συνάντηση, το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. παρουσίασε τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες της Ένωσης στους τομείς της διαβαλκανικής διασυνοριακής συνεργασίας, της τουριστικής προβολής και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», ζητήματα για τα οποία ο υπουργός εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα είναι πλέον συστηματική η συνεργασία του Υπουργείου με την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. Ανέλαβε δε τη δέσμευση να υποστηρίξει εμπράκτως την επέκταση αυτών των πρωτοβουλιών σε όλη τη Μακεδονία και Θράκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε στον υπουργό το μετάλλιο Τιμής της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.  και του επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα, όπου περιγράφεται το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ένωσης, για τις οποίες ζητείται η στήριξη της Πολιτείας.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter