Συνάντηση του Δ.Σ. με τον Πρύτανη του Α.Π.Θ.

4 Φεβρουαρίου 2004
 
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Αντωνόπουλος επισκέφθηκε σήμερα, μετά από πρόσκληση, την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. και μετέσχε της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας μεταξύ του ιστορικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και της Ένωσης. Οι επιμέρους άξονες για την ανάπτυξη κοινής δράσης και οι προτάσεις της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. καταγράφονταν σε μνημόνιο που δόθηκε στον Πρύτανη.

Ο κ. Αντωνόπουλος επισήμανε πως είναι η πρώτη φορά που η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. απευθύνει πρόσκληση προς τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τόνισε πως η συνεργασία με την Ένωση Συντακτών αποτελεί τιμή για το Α.Π.Θ. και ανταποκρίνεται πλήρως στην προσωπική του αντίληψη για το άνοιγμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος προς την κοινωνία της πόλης.
Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., ως δείγμα τιμής και ευχαριστιών προς τον Πρύτανη, του επέδωσε πλακέτα με το ασημένιο μετάλλιο της Ένωσης.
 
Facebook Twitter