Συμβασιούχοι της ΕΡΤ3

9 Ιουνίου 2010

 

Η παραμονή όλων των δημοσιογράφων που απασχολούνται στην ΕΡΤ3 με συμβάσεις έργου, μολονότι καλύπτουν αποδεδειγμένα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για να συνεχίσει να λειτουργεί το τρίτο κανάλι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ωσότου η κυβέρνηση δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα αυτό, αποκαθιστώντας την εργασιακή νομιμότητα με την υπογραφή συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου.

Πάγια θέση της ΕΣΗΕΜ-Θ είναι ότι ο ενημερωτικός χαρακτήρας της ΕΡΤ3 πρέπει όχι μόνο να προστατευθεί αλλά να ενισχυθεί, και οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται με ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια αυτή.
Η ΕΣΗΕΜ-Θ αναμένει από την κυβέρνηση και τη διοίκηση της ΕΡΤ ΑΕ να διασφαλίσουν άμεσα ότι οι εν λόγω συνάδελφοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ΕΣΗΕΜ-Θ σε συντονισμό με τις άλλες Ενώσεις Συντακτών και την ΠΟΣΠΕΡΤ θα διεκδικήσει με απεργιακές κινητοποιήσεις την ικανοποίηση των αιτημάτων που η Δικαιοσύνη έχει ήδη κρίνει νόμιμα και ορθά: Να συναφθούν άμεσα συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για όλους τους δημοσιογράφους που πραγματικά και αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο ενημερωτικός χαρακτήρας των προγραμμάτων της ΕΡΤ3.

 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter