Συμβασιούχοι της ΕΡΤ3

9 Απριλίου 2009
 
Τη νομιμότητα όλων των αιτημάτων της απεργίας που πραγματοποίησε η ΕΣΗΕΜ-Θ στην ΕΡΤ3 αναγνώρισε το Δικαστήριο, απορρίπτοντας στο σύνολό της την αγωγή με την οποία η ΕΡΤ επιχείρησε να κηρυχθεί η κινητοποίηση παράνομη.
 Συγκεκριμένα, με αφετηρία τις παραδοχές της απόφασης 29/2009  με την οποία τον περασμένο Ιανουάριο είχε κριθεί ότι:
  • Πρέπει να προκηρυχθούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε οργανικές θέσεις για δημοσιογράφους στην ΕΡΤ3.
  • Οι δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου καλύπτουν κατά παράβαση των ΣΣΕ και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ πάγιες και διαρκείς ανάγκες των προγραμμάτων της ΕΡΤ3.
  • Υφίσταται σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα.
  • Είναι αναγκαία η διατήρηση και ενίσχυση του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων της ΕΡΤ3,
το Δικαστήριο με νέα απόφασή του (10521/2009) στις 7/4/2009 θεώρησε απολύτως νόμιμα όλα τα αιτήματα της ΕΣΗΕΜ-Θ που αφορούν στα παραπάνω και επιπλέον:
  • Αναγνώρισε ότι η ΕΡΤ ΑΕ οφείλει να αναπληρώσει αμέσως το κενό που άφησε η διακοπή 17 συμβάσεων συναδέλφων δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3.
  • Έκρινε ως θεμιτό το αίτημα να τηρούνται τα κατώτατα όρια αμοιβών που ορίζουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και για τους συμβασιούχους δημοσιογράφους.
  • Έκρινε ότι το ενημερωτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 έχει επί της ουσίας συρρικνωθεί απορρίπτοντας ως αβάσιμους ισχυρισμούς της ΕΡΤ περί του αντιθέτου. 
 Πιστή στο πνεύμα του διαλόγου, τον οποίο πάντα προκρίνει ως μέσο επίλυσης προβλημάτων, η ΕΣΗΕΜ-Θ αναμένει από τη διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. να διαμορφώσει σε απολύτως εύλογο χρονικό διάστημα όλες τις αναγκαίες συνθήκες για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να αποκατασταθεί στην ΕΡΤ 3 η εργασιακή τάξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ΕΣΗΕΜ-Θ είναι υποχρεωμένη να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις της, διεκδικώντας με τον τρόπο αυτόν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της.
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 

 

Facebook Twitter