Συμβασιούχοι ΕΡΤ3

29 Δεκεμβρίου 2009

 

Η ανανέωση των συμβάσεων έργου όλων των δημοσιογράφων που απασχολούνται στην ΕΡΤ3 με τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας αποτελεί ευπρόσδεκτο βήμα στην πορεία που σταθερά η ΕΣΗΕΜ-Θ ακολουθεί, με στόχο την οριστική αποκατάσταση των συναδέλφων.

Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε. αναγνωρίζει εμπράκτως το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των προγραμμάτων της. Στο εξάμηνο κατά το οποίο παρατείνεται το συγκεκριμένο καθεστώς απασχόλησης η ΕΣΗΕΜ-Θ θα εντείνει τις προσπάθειές της για να γίνουν δεκτά τα πάγια αιτήματά της, τη νομιμότητα και την ορθότητα των οποίων έχει ήδη κρίνει η Δικαιοσύνη:
 
Να συναφθούν άμεσα συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για όλους τους δημοσιογράφους που πραγματικά και αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο ενημερωτικός χαρακτήρας των προγραμμάτων της ΕΡΤ3.

Με την ίδια επιμονή η ΕΣΗΕΜ-Θ θα διεκδικήσει την καθιέρωση θεσμικών διαδικασιών και απόλυτης διαφάνειας στον τρόπο καθορισμού των αμοιβών όλων των εργαζομένων στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, ώστε το δημόσιο χρήμα που αναλογεί στο έργο τους να κατανέμεται με δικαιοσύνη και να μην κατασπαταλάται.
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter