Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

1 Ιουνίου 2006

 

Οι εκλεγέντες κατά τις αρχαιρεσίες της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. στις 29 Μαΐου 2006 συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος

:

Δημήτριος Γουσίδης

Αντιπρόεδρος

:

Παναγιώτης Νεστορίδης

Γενικός Γραμματέας

:

Βασίλειος Παπαδημούλης

Ταμίας

:

Χριστίνα Χαλεπλίδου

Έφορος Κτιρίου

& Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

 

:

 

Μόσχος Βοϊτσίδης

Μέλη

:

Γεώργιος Αδάμ

Δημήτριος Ασπροπούλης

Περικλής Στέλλας

Χαράλαμπος Μπίκας

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter