Σεμινάριο ηλεκτρονικής σελιδοποίησης από το ΑΠΘ

5 Νοεμβρίου 2014

Σεμινάριο ηλεκτρονικής σελιδοποίησης εντύπων πραγματοποιούν το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα ηλεκτρονικών εκδόσεων μέσα από τη διδασκαλία των βασικών αρχών ηλεκτρονικής σελιδοποίησης και τις διαδικασίες εκτύπωσης εντύπων. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση βασικών στοιχείων των δύο βασικότερων εφαρμογών ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, των QuarkXpress και Indesign.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε εργαζομένους αλλά και ανέργους του τομέα των έντυπων εκδόσεων, δημοσιογράφους, τεχνικούς των ΜΜΕ, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αλλά και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην τεχνολογία του τύπου και την Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση  Εντύπου, Χρήση του  QuarkXpress και του Indesign.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/10/2014 έως 23/11/2014 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Το σεμινάριο θα γίνεται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί ή Τρίτη και Πέμπτη πρωινές ώρες.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014). Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.grκαι στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (10:00-13:00).

Facebook Twitter