Σεμινάριο για την επιστημονική δημοσιογραφία από το ΑΠΘ

2 Οκτωβρίου 2014

Σεμινάριο για την επιστημονική δημοσιογραφία με αντικείμενο τις Θετικές Επιστήμες θα πραγματοποιήσουν το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 36 ώρες και οι παραδόσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη, από τις 16.00 ως τις 18.30. Η έναρξη θα γίνει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014.

Το κόστος συμμετοχής είναι 170 ευρώ (πληρωτέα σε μια δόση έως και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014) και αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τις 26/10/2014  ηλεκτρονικά εδώ και πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: Εισαγωγή, Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Εξέλιξη των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες, Επιστημονική και τεχνική ορολογία, Πηγές επιστημονικών-τεχνολογικών ειδήσεων, Μέθοδοι δημοσιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και αξιολόγηση πρωτογενούς υλικού, Αμφιλεγόμενες προσεγγίσεις στην επιστήμη και το Περιβάλλον – ψευδοεπιστήμη, Συνθήκες εργασίας, Αξιολόγηση επιλεγμένων δημοσιεύσεων επιστημονικής δημοσιογραφίας, Παράδειγμα εφαρμογής – επιλογή θέματος και ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (10:00-13:00).

Facebook Twitter