Σεμινάριο για τη δημοσιογραφία δεδομένων από το ΑΠΘ

28 Μαρτίου 2016

Στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας που διατηρούν η ΕΣΗΕΜ-Θ και το Μορφωτικό Ίδρυμά της με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, σας ενημερώνουμε για το ακόλουθο πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος

«Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism)»

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism)».

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων πάνω σε θέματα δημοσιογραφίας δεδομένων. Οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν βασικά θεωρητικά θέματα αλλά και εργαστηριακές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύουν δεδομένα, να βρίσκουν ειδήσεις από τα δεδομένα και να δημιουργούν οπτικοποιήσεις από τα δεδομένα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους αλλά και σε ανέργους του τομέα των ΜΜΕ, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στη δημοσιογραφία δεδομένων, Ομάδα δημοσιογραφίας δεδομένων, Αναζητώντας δεδομένα, Πνευματικά δικαιώματα υλικού, Αριθμητική και στατιστικά για δημοσιογράφους, Δουλεύοντας με συγκεντρωτικούς πίνακες, Δουλεύοντας με messy data–cleaning–filtering, Οπτικοποίηση δεδομένων, Εφαρμογές οπτικοποίησης δεδομένων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/03/2016 έως 02/05/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Τρίτη 09.00-12.00 και Πέμπτη 11.00-14.00 και απαιτούν τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως και τη Δευτέρα 09 Μαΐου 2016). Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται την Τρίτη 10 Μαΐου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310 992065 κάθε Τρίτη και Πέμπτη (10.00-13.00).

Facebook Twitter