Σεμινάριο για δημοσιογράφους σε Βερολίνο – Βρυξέλλες

16 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο διάρκειας μίας εβδομάδας για την εκπαίδευση νέων δημοσιογράφων στα Νέα Μέσα και σε ζητήματα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνουν το ευρωπαϊκό ίδρυμα EurActiv και το γερμανικό ίδρυμα Robert Bosch τον Μάρτιο στο Βερολίνο.

Οι εκπαιδευόμενοι, με αφετηρία νέες τεχνικές της δημοσιογραφίας, θα προσεγγίσουν τις εξής θεματικές ενότητες: «Πώς να διαχειριστείτε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τοπικού ενδιαφέροντος και αντιστρόφως», «Ευρώπη 2020», «Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «Οικονομική κρίση και μεταρρυθμίσεις», «Ενεργειακή πολιτική».

Έξι από τους δημοσιογράφους που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα επιλεγούν από τους διοργανωτές για να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση διάρκειας οκτώ εβδομάδων στις Βρυξέλλες (από 7 Μαΐου 2012 ή από 3 Σεπτεμβρίου 2012. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής θα καλυφθούν από τους διοργανωτές). Οι συμμετέχοντες στην άσκηση, με την υποστήριξη έμπειρων συναδέλφων τους, θα μπορούν να καλύπτουν  θέματα για τα Μέσα στα οποία εργάζονται και, ενδεχομένως, για τον ιστότοπο  http://www.euractiv.com. Επίσης θα παρακολουθούν εργασίες ευρωπαϊκών οργάνων και θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνεντεύξεις με διακεκριμένες προσωπικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

·     Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο και όχι περισσότερα από πέντε χρόνια προϋπηρεσίας στη δημοσιογραφία.
·    Να απασχολούνται σε ΜΜΕ που βρίσκεται εκτός των Βρυξελλών, και ο εργοδότης τους να υποστηρίζει τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο.  
·     Να διαθέτουν έγκυρη δημοσιογραφική ταυτότητα.
·     Να είναι διαθέσιμοι για μία εβδομάδα εντός του Μαρτίου 2012 και για διάστημα 8 εβδομάδων από τις 7 Μαΐου 2012 ή από τις 3 Σεπτεμβρίου 2012.
·     Να γνωρίζουν ή να είναι πρόθυμοι να μάθουν πώς να γράφουν για το διαδίκτυο και πώς να χρησιμοποιούν τα social media.
    ·     Να μιλούν και να γράφουν πολύ καλά αγγλικά.
Όσοι διαθέτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο πρέπει ως τις 30 Ιανουαρίου 2012 να καταθέσουν, στην αγγλική γλώσσα, τα ακόλουθα:
·     Βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
·     Συστατική επιστολή από τον εργοδότη ή τον αρχισυντάκτη τους.
·     Τρία δημοσιεύματά τους στη μητρική γλώσσα τους, ένα από τα οποία πρέπει να έχει σχέση με θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Τα παραπάνω πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση   selection@euractiv.com  με την ένδειξη «RBSEU Journalism Fellowship» ή ταχυδρομικώς στην κυρία Anneli Prohaska, EU Journalism Training 2012, Foundation EurActiv, 1 Bd Charlemagne, Brussels N/A1041 Belgium.

  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιo
 
 
Facebook Twitter