Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας

3 Φεβρουαρίου 2006

 

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.) διοργανώνει σεμινάριο στις Βρυξέλλες, στις 20-22 Μαρτίου,  για δημοσιογράφους οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με θέματα που αφορούν την Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τριήμερο σεμινάριο, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, αφορά τις πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., ιδιαίτερα στους τομείς της πρόληψης σύγκρουσης και της διαχείρισης κρίσεων. Η  Επίτροπος Benita Ferrero-Waldner και υψηλόβαθμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου είναι μεταξύ των ομιλητών, καθώς επίσης και εμπειρογνώμονες και από τα δύο όργανα.

 Τα μέλη που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο  παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή, το βιογραφικό τους σημείωμα και μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους.

Η τελευταία προθεσμία υποβολής των ανωτέρω είναι η 20ή Φεβρουαρίου. Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ε.Κ.Δ. στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter