Σεμινάριο ΑΠΘ: Επιχειρηματικά πλάνα για διαδικτυακά ΜΜΕ

20 Φεβρουαρίου 2015

Σεμινάριο για τη «Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα» θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συναδέλφων-μελών της ΕΣΗΕΜ-Θ για το συγκεκριμένο σεμινάριο (όπως εκδηλώθηκε σε σχετικό διερευνητικό ερώτημα της Ένωσης), έπειτα από συνεννόηση με τους διοργανωτές, οι παραδόσεις θα γίνονται στην αίθουσα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μορκεντάου 1, 1ος όροφος), ενώ το κόστος συμμετοχής διαμορφώθηκε σε 100 € (έναντι 150 €, που ήταν το σύνηθες για ανάλογα σεμινάρια).

Η προκήρυξη του σεμιναρίου από τους διοργανωτές είναι η ακόλουθη: 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Προγράμματος

«Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σχεδίαση και Εφαρμογή Επιχειρηματικού Πλάνου για Νέα Μέσα».

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες πάνω σε θέματα δημιουργίας και εφαρμογής ενός επιχειρηματικού σχεδίου για διαδικτυακά ενημερωτικά μέσα. Οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν τα βασικά στάδια ενός επιχειρηματικού πλάνου, δύο εφαρμογές δημιουργίας ραδιοφωνικής και ενημερωτικής ιστοσελίδας και θα ετοιμάσουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους αλλά και ανέργους του τομέα των ΜΜΕ, αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στο επιχειρηματικό πλάνο για διαδικτυακές ενημερωτικές ιστοσελίδες, Έρευνα αγοράς, ανάλυση ανταγωνισμού, SWOT Analysis, Marketing plan, υπηρεσία, τιμολόγηση, διανομή, προβολή, χώρος, διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, Οικονομικό πλάνο, προϋπολογισμός, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, χρηματοροές, νεκρό σημείο, χρηματοοικονομικοί δείκτες, καταστατικό,   Η περίπτωση του jazzradio, Η περίπτωση του blogariseto, Αξιολόγηση των εφαρμογών των επιμορφωμένων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 18/02 έως 08/03/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Το σεμινάριο θα γίνεται κάθε Τετάρτηαπογευματινές ώρες.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως και την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015). Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (10:00-13:00).

 

Facebook Twitter