Σεμινάρια στο Μάαστριχτ

27 Μαΐου 2004
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.) διοργανώνει σε συνεργασία με το Θερινό Πανεπιστήμιο Amsterdam-Maastricht (AMSU) σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα «Δημοσιογραφία και πολιτικά δικαιώματα. Διευρύνοντας τον ορίζοντα».

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Μάαστριχτ από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου και αφορά στην κάλυψη πολιτικών θεμάτων, εκλογών και ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το κόστος συμμετοχής, καθώς και τα έξοδα διαμονής και μετάβασης, θα καλύψει για τα μέλη της που θα λάβουν μέρος στο σεμινάριο η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. το βιογραφικό τους (στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή) έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου. Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ε.Κ.Δ., το οποίο φέρει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την επιλογή και τον καθορισμό του αριθμού των συμμετεχόντων.
 
Facebook Twitter