Σεμινάρια για τα Νέα Μέσα στο Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜ-Θ: Πρόγραμμα Φεβρουαρίου

23 Ιανουαρίου 2014

 

Συνεχίζονται τα σεμινάρια για την ανάπτυξη της δημοσιογραφίας στο ψηφιακό περιβάλλον, τα οποία προετοίμασε το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας του με την ΕΣΗΕΜ-Θ και το Μορφωτικό Ίδρυμά της.

Το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου είναι το ακόλουθο:

5/2/14: Ήχος και Εικόνα στα Νέα Μέσα: Οι τεχνολογικές συγκλίσεις και οι πολύμορφες αποκλίσεις

Γιώργος Καλλίρης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ-ΑΠΘ

 

12/2/14: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Κοινωνικά Κινήματα: Η περίπτωση της Αιγύπτου

Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ-ΑΠΘ

 

19/2/14: Ζητήματα δημοσιογραφικής αρχειοθέτησης: Σημασιολογικός σχολιασμός και (έξυπνη) διαχείριση οπτικοακουστικού περιεχομένου

Χαράλαμπος Δημούλας, λέκτορας, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ-ΑΠΘ

 

26/2/14: Ο ρόλος των Ανοικτών Δεδομένων στην Δημοσιογραφία Δεδομένων: Η κοινωνική αξία της νέας αυτής μορφής δημοσιογραφίας με παραδείγματα

Χαράλαμπος Μπράτσας, Διδάκτορας Μαθηματικών, Διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Μαθηματικών – ΑΠΘ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια (δημοσιογράφοι, φοιτητές και σπουδαστές δημοσιογραφίας) παρακαλούνται να συμπληρώσουν διαδικτυακά τη Δήλωση Συμμετοχής εδώ.

Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αίθουσα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ (Μορκεντάου 1, 1ος όροφος). Ώρα έναρξης 19.00. Στην αίθουσα υπάρχουν 50 διαθέσιμες θέσεις. Για όλα τα σεμινάρια υπάρχει απευθείας διαδικτυακή μετάδοση, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν στη Δήλωση Συμμετοχής.      

Facebook Twitter