Σεμινάρια για σχεδιασμό εκδόσεων και ψηφιακό ραδιόφωνο από το ΑΠΘ

21 Δεκεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας που διατηρούν η ΕΣΗΕΜ-Θ και το Μορφωτικό Ίδρυμά της με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα προγράμματα επιμόρφωσης:

 

Σεμινάρια Επιμόρφωσης
για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σεμινάρια Επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων».

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με όλα τα βασικά εργαλεία σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας για την προετοιμασία και τη χρήση γραφικών στοιχείων σε έντυπες και ψηφιακές – διαδικτυακές εκδόσεις. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής Photoshop της Adobe, ενώ στο τέλος αυτού θα παρουσιαστούν και άλλες παρόμοιες εφαρμογές (εμπορικές και οpen source).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους και ανέργους του τομέα των έντυπων εκδόσεων, δημοσιογράφους, τεχνικούς, καθώς και σε εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται για θέματα σχεδίασης έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Εξοικείωση με το περιβάλλον χρήσης του Photoshop – Τεχνολογική Εξέλιξη της Φωτογραφίας – Δημιουργικές Τεχνικές Λήψης – Σχεδιάζοντας για Έντυπο ή Διαδίκτυο – Σχεδιάζοντας με Layers – Βασικές Λειτουργίες: Select και Edit – Βασικές Λειτουργίες: Retouch και Heal – Εικόνα & Φωτογραφία – Photomanipulation – Η Φιλοσοφία του Design ως Μέσο Επικοινωνίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των  μαθημάτων του προγράμματος θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 30/11/2016 έως και 08/01/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Το σεμινάριο θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα 17.00-20.00 και κάθε Παρασκευή 19.00-22.00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, στη ΔΕΘ. Να διευκρινιστεί ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως και την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310 992065 κάθε Τρίτη και Τετάρτη (10.00-13.00).

Επιμόρφωση εργαζομένων
στον τομέα των ηλεκτρονικών ΜΜΕ σε θέματα ψηφιακού ραδιοφώνου-ψηφιακού ήχου

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Επιμόρφωση εργαζομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΜΜΕ σε θέματα ψηφιακού ραδιοφώνου-ψηφιακού ήχου».

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα Ηλεκτρονικών ΜΜΕ και συγκεκριμένα στις ψηφιακές τεχνολογίες της ραδιοφωνικής παραγωγής. Οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν τις βασικές αρχές του ήχου, της ψηφιοποίησης και τις διαδικασίες ψηφιακής καταγραφής, επεξεργασίας, διαχείρισης και μετάδοσης ηχητικού περιεχομένου. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στη χρήση δημοσιογραφικού εξοπλισμού ηχοληψίας και στην εκμάθηση του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού επεξεργασίας ήχου Audacity, άλλων βοηθητικών λογισμικών και στην παρουσίαση του λογισμικού Adobe Audition.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους αλλά και ανέργους του τομέα των ΜΜΕ (δημοσιογράφους, τεχνικούς), εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Θεωρία ήχου, Ηχοληψία και ηλεκτροακουστική μετατροπή, Εισαγωγή στον ψηφιακό ήχο, Σχεδιασμός και οργάνωση ραδιοφωνικής παραγωγής, Ηχογραφήσεις με το λογισμικό Audacity, Ηχογραφήσεις και αρχική επεξεργασία με το λογισμικό Audacity, Ψηφιακή επεξεργασία ήχου με το λογισμικό Audacity, Πολυκαναλική μίξη- συναρμογή ψηφιακού ήχου, Ολοκλήρωση πολυκαναλικής μίξης και εξαγωγή τελικού ήχου, Μεταφόρτωση ηχητικού περιεχομένου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των  μαθημάτων του προγράμματος θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 01/12/2016 έως και 08/01/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Το σεμινάριο θα διεξάγεται Τρίτη και Πέμπτη στις 11:00, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, στη ΔΕΘ. Να διευκρινιστεί ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως και την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310 992065 κάθε Τρίτη και Τετάρτη (10.00-13.00).

Facebook Twitter