Σεμινάρια για Σχεδίαση, Διαδίκτυο, Εικόνα από το ΑΠΘ

2 Σεπτεμβρίου 2014

Τρία σεμινάρια πoυ αφορούν στην Ηλεκτρονική Σχεδίαση, την Επεξεργασία Εικόνας και Σχεδιασμό Εντύπων και την Χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών ετοίμασαν το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και του Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. 

Δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους το περιεχόμενο κάθε σεμιναρίου και πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής. 

Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Εργαλεία

Σεμινάρια Επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων

Σχεδίαση γραμμικού σχεδίου με υπολογιστή (CAD)

Facebook Twitter