Σεμινάρια για κοινοτικό πρόγραμμα

2 Ιουνίου 2006

 

Την τέταρτη συμμετοχή της σε κοινοτικά προγράμματα πέτυχε η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, μετά την έγκριση της Πρότασης Έργου «Ανοικτοί Ορίζοντες – Δημοσιογράφοι για την τουριστική πρόοδο», που υπέβαλε από κοινού με την Ένωση Συντακτών Βουλγαρίας στο διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG III A «Ελλάδα – Βουλγαρία».  Από τη νέα αυτή δραστηριότητα προκύπτει η δυνατότητα απασχόλησης και άλλων ανέργων ή υποαπασχολούμενων συναδέλφων.

Μολονότι η τυπική έναρξη του έργου τοποθετείται στον Οκτώβριο του 2006, η έγκρισή του επιβάλλει την πολύπλευρη προετοιμασία της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για να εκτελέσει επιτυχώς τις δραστηριότητες που έχουν προταθεί.
Για τον λόγο αυτό η Ένωση εξασφάλισε την πραγματοποίηση ενός σεμιναρίου στο διάστημα 13 Ιουνίου ως 7 Ιουλίου 2006, σε συνεργασία με την «Πλέγμα Εκπαιδευτική Α.Ε.», η οποία προσφέρει -δίχως καμία επιβάρυνση της Ένωσης- εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων με σκοπό την προετοιμασία μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. για να ανταποκριθούν:
1. Σε ζητήματα διαχείρισης πληροφοριακού υλικού της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας των «Ανοικτών οριζόντων».
2.  Σε ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του ελληνοβουλγαρικού Δικτύου.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Ένωσης (κα Μαρία Πεκλάρη) για να παραλάβουν αναλυτικό ενημερωτικό υλικό και να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους τις ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα. Για την έγκαιρη προετοιμασία του σεμιναρίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2006 (3 μ.μ.).
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter