Σεμινάρια για Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου από το ΑΠΘ

24 Μαρτίου 2014

Στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας της ΕΣΗΕΜ-Θ και του Μορφωτικού Ιδρύματός της με το ΑΠΘ και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, σας ενημερώνουμε για τα σεμινάρια επιμόρφωσης στις Εφαρμογές Αυτοματισμού Γραφείου, που θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.

Σκοπός του προγράμματος

αυτού, που θα αρχίσει τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014, είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες σε βασικά θεωρητικά θέματα αλλά κυρίως να ενισχύσει τις εργαστηριακές δεξιότητές τους, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν και να μορφοποιούν έγγραφα κειμένου, λογιστικά φύλλα καθώς και παρουσιάσεις (εφαρμογές Word, Excel, PowerPoint). Η συνολική διάρκεια των σεμιναρίων είναι 36 διδακτικές ώρες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζομένους και ανέργους του τομέα των ΜΜΕ, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται.

Οι παραδόσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, πρωινές ώρες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

 (α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 19/03/2014 έως 13/04/2014 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ (πληρωτέο σε μια δόση έως την Πέμπτη 17 Απριλίου 2014)..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση diaviou-medialab@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή (10.00-13.00).

Facebook Twitter