Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας

11 Μαρτίου 2005
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.) διοργανώνει κύκλους εξειδικευμένων σεμιναρίων για δημοσιογράφους με θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Απρίλιο του 2005 θα διεξαχθούν τα ακόλουθα σεμινάρια:
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
1. Ένταξη στην Ε.Ε.: Πορεία προς την Ένταξη – Ποιες είναι οι Προκλήσεις; 5-9 Απριλίου, Βρυξέλλες – Σόφια.
2. Πριν από την Ένταξη: Τουρκία – Καίρια θέματα πριν από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. 12-15 Απριλίου, Βρυξέλλες – Άγκυρα.
3. Αγροτική Πολιτική, Ασφάλεια Τροφίμων. Επιπτώσεις της ένταξης στη γεωργία και τους καταναλωτές της Πολωνίας. 19-22 Απριλίου, Βρυξέλλες – Βαρσοβία.
4. Επιχειρήσεις και απασχόληση: Επιπτώσεις της ένταξης στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της Σλοβακίας. 26-30 Απριλίου, Βρυξέλλες – Μπρατισλάβα.
Οι μετέχοντες θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικές γνώσεις επί του θέματος που καλύπτεται από το εκάστοτε σεμινάριο. Επίσης, οφείλουν μετά τη λήξη του σεμιναρίου, να προσκομίσουν ένα άρθρο που θα αποτελέσει τμήμα εσωτερικού φακέλου του Ε.Κ.Δ. με τίτλο «Το Πρώτο Έτος της Διεύρυνσης».
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο που έχουν επιλέξει. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να κατατεθούν ως τις 20 Μαρτίου, ωστόσο η εγγραφή στα σεμινάρια θα παραμείνει ανοικτή έως ότου καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις.
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας, στο Μάαστριχτ, το οποίο και φέρει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
1. Δικαιοσύνη και Εσωτερικά Θέματα (Αγγλικά): 18-20 Απριλίου, Βρυξέλλες.
2. Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια (Γαλλικά): 25-27 Απριλίου, Βρυξέλλες.
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο που έχουν επιλέξει. Η τελευταία προθεσμία υποβολής των ανωτέρω είναι η 18η Μαρτίου 2005 για το πρώτο σεμινάριο, και η 24η Μαρτίου για το δεύτερο.
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
1. «Η Γηραιά Ευρώπη»: Ευχαριστημένη με το Ευρώ; 5-8 Απριλίου, Βρυξέλλες – Φρανκφούρτη.
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να κατατεθούν ως τις 20 Μαρτίου, ωστόσο η εγγραφή στα σεμινάρια θα παραμείνει ανοικτή έως ότου καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις.
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
Δ΄ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης – Περιφερειακή Συνεργασία Ενέργειας και Μεταφορών στη Μαύρη Θάλασσα: 18-21 Απριλίου, Βρυξέλλες – Αθήνα.
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο. Η τελευταία προθεσμία υποβολής των παραπάνω εγγράφων είναι η 17η Μαρτίου.
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
 
Facebook Twitter