Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας

4 Μαΐου 2005
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι οι συνεχίζονται τα εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.) με θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο που έχουν επιλέξει.
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2005 θα διεξαχθούν τα ακόλουθα σεμινάρια, όλα στην αγγλική γλώσσα:
Α) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
1. Δημοκρατία και Θεμελιώδη Δικαιώματα
23-25 Μαΐου, Βρυξέλλες.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 9η Μαΐου 2005)
2. Περιφερειακή Πολιτική
13-15 Ιουνίου, Βρυξέλλες.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η   30ή  Μαΐου 2005)
3. Αγροτική Πολιτική
20-22 Ιουνίου, Βρυξέλλες.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 6η  Ιουνίου 2005)
4. Δικαιοσύνη και Ελευθερία
27-29 Ιουνίου, Βρυξέλλες
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 13η  Ιουνίου 2005)
Β) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
1. Ενταξιακές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της Λετονίας
 31 Μαΐου – 4 Ιουνίου, Βρυξέλλες – Ρίγα.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 16η Μαΐου 2005)
2. Η Ευρώπη, τα σύνορά της, οι γείτονες, σχέσεις με τους νέους γείτονες της Ε.Ε., διασυνοριακή εγκληματικότητα και εμπόριο ανθρώπων
 7-11 Ιουνίου, Βρυξέλλες – Βίλνιους.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 24η Μαΐου 2005)
3. Αγροτική Πολιτική, Ασφάλεια Τροφίμων: Ενταξιακές Επιπτώσεις στη Γεωργία και τους καταναλωτές της Πολωνίας (για τηλεοπτικούς συντάκτες)
14-18 Ιουνίου, Βρυξέλλες – Βαρσοβία.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 31η Μαΐου 2005)
4. Αγροτική Πολιτική, Ασφάλεια Τροφίμων: Ενταξιακές Επιπτώσεις στη Γεωργία και τους καταναλωτές της Ουγγαρίας
21-25 Ιουνίου, Βρυξέλλες – Βουδαπέστη
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 7η Ιουνίου 2005)
Γ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
1.  Η «Γηραιά Ευρώπη»: Ευχαριστημένη με το Ευρώ;
31 Μαΐου-3 Ιουνίου, Βρυξέλλες – Φρανκφούρτη.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 15η Μαΐου 2005, ωστόσο οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως ότου καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις).
 
Facebook Twitter