Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας

27 Ιουνίου 2005
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι συνεχίζονται τα εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.) με θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο που έχουν επιλέξει.
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2005 θα διεξαχθούν τα ακόλουθα σεμινάρια, όλα στην αγγλική γλώσσα:
Α) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
1. Εξωτερική Πολιτική
11-13 Ιουλίου, Βρυξέλλες.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 5η Ιουλίου 2005)
2. Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική 
29-31 Αυγούστου, Βρυξέλλες.
 (Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η   12η Αυγούστου 2005)
Β) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
1. Οικονομική Πολιτική: Μελλοντικές εξελίξεις στο Ευρώ και το Σύμφωνο Σταθερότητας (για οικονομικούς συντάκτες)
4-6 Ιουλίου, Βρυξέλλες.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 30ή Ιουνίου 2005)
2. Επιχειρήσεις και απασχόληση: Ενταξιακές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της Εσθονίας
23-27 Αυγούστου, Βρυξέλλες – Ταλίν.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 12η Αυγούστου 2005)
3. Η Ευρώπη, τα σύνορα της και οι γείτονες (για τηλεοπτικούς συντάκτες)
Σχέσεις με τους νέους γείτονες της Ε.Ε., διασυνοριακή εγκληματικότητα και εμπόριο ανθρώπων.
30 Αυγούστου- 3 Σεπτεμβρίου, Βρυξέλλες – Λευκωσία.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 12η Αυγούστου 2005)
 
Facebook Twitter