Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας

5 Απριλίου 2006

 

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι συνεχίζονται τα εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.) με θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2006 έχουν προγραμματιστεί δύο θεματικές ενότητες σεμιναρίων.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο που έχουν επιλέξει.

 Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.

 Α) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

1.     Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια

Βρυξέλλες, 24-26 Απριλίου

 Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στα Δυτικά Βαλκάνια και την πορεία τους προς την ενωμένη Ευρώπη. Το σεμινάριο διοργανώνεται από το Ε.Κ.Δ. σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 10η Απριλίου 2006.

 2.     Ρουμανία – Πορεία προς την Ένταξη

Στρασβούργο – Βουκουρέστι, 16-20 Μαΐου

Το σεμινάριο θα εξετάσει  καίρια ζητήματα σχετικά με την ένταξη της χώρας και θα επιθεωρήσει την σχετική έκθεση της Επιτροπής που αναμένεται να εκδοθεί στις 16 Μαΐου.  Το σεμινάριο, που  διοργανώνεται από το Ε.Κ.Δ. σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα διεξαχθεί τις δυο πρώτες ημέρες στο Στρασβούργο και κατόπιν στο Βουκουρέστι.

Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 3η Μαΐου 2006.

 3.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία (3 σεμινάρια)

 Βρυξέλλες και Άγκυρα, 20-24 Ιουνίου

Βρυξέλλες 10-11 Ιουλίου

 Βρυξέλλες 11-12 Σεπτεμβρίου

 Τα σεμινάρια επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των δημοσιογράφων της ΕΕ για υπεύθυνη και αξιόπιστη  πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων  με την Τουρκία.  Διοργανώνονται από το Ε.Κ.Δ. σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρώτο από αυτά (20-24 Ιουνίου) θα διεξαχθεί τις δυο πρώτες ημέρες στις Βρυξέλλες και κατόπιν στην Άγκυρα, και τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 9η Ιουνίου 2006.

 Τα υπόλοιπα δύο (10-11 Ιουλίου και 11-12 Σεπτεμβρίου) θα διεξαχθούν στις Βρυξέλλες και τελευταίες ημερομηνίες υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι αντιστοίχως η 23η Ιουνίου 2006 και η 25η Αυγούστου 2006.

4.  Βουλγαρία – Πορεία προς την Ένταξη

Βρυξέλλες και Σόφια,  10-14 Οκτωβρίου

Το σεμινάριο θα εξετάσει την επερχόμενη ένταξη της Βουλγαρίας  καθώς και την ετοιμότητα της χώρας να αποτελέσει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τετραήμερο σεμινάριο, που διοργανώνεται από το Ε.Κ.Δ. σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  θα διεξαχθεί τις δυο πρώτες ημέρες στις Βρυξέλλες και κατόπιν στη Σόφια.

Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 22η Σεπτεμβρίου 2006.

Β) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
1.     Σχέσεις Ε.Ε. με Αίγυπτο και  Λίβανο: Εφαρμογή  Σχεδίων  Δράσης

Βρυξέλλες και Λευκωσία, 25-29 Απριλίου 2006

 Το σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες και τη Λευκωσία, θα εξετάσει   τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με την Αίγυπτο και το Λίβανο.  Απευθύνεται αποκλειστικά σε τηλεοπτικούς συντάκτες, ενώ το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μια ημερήσια επίσκεψη στο Λίβανο.

Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 10η Απριλίου 2006.

 2. Σχέσεις Ε.Ε. με το Νότιο Καύκασο – Ενεργειακή Πολιτική

 
Βρυξέλλες και Σόφια, 23-27 Μαΐου 2006

Το σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες και τη Σόφια, θα εξετάσει   τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου και ειδικότερα θέματα που αφορούν συνεργασία και ενεργειακή πολιτική.  

 Η  τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 8η Μαΐου 2006.

 3. Σχέσεις Ε.Ε. με Ουκρανία/Μολδαβία: Ένας Χρόνος Σχεδίων  Δράσης

Βρυξέλλες και Βουκουρέστι, 13-17 Ιουνίου 2006

 Το σεμινάριο θα εξετάσει την εφαρμογή σχεδίων  δράσης  για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 30ή Μαΐου 2006.

 4.   Σχέσεις Ε.Ε. με Αίγυπτο και  Λίβανο: Εφαρμογή  Σχεδίων Δράσης

 Βρυξέλλες και Παρίσι, 4-8 Ιουλίου 2006

 Το σεμινάριο θα εξετάσει τις σχέσεις της Ε.Ε. με την Αίγυπτο και το Λίβανο. Θα διεξαχθεί στα Γαλλικά και απευθύνεται αποκλειστικά σε συντάκτες του γραπτού Τύπου.

Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 21η Ιουνίου 2006.

5. Σχέσεις Ε.Ε. με το Νότιο Καύκασο: Ειρήνη και Ασφάλεια

Βρυξέλλες και Σόφια, 26-30 Σεπτεμβρίου 2006

Το σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες και τη Σόφια, θα εξετάσει   τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας.

 Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2006.
 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Facebook Twitter