Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας

28 Σεπτεμβρίου 2005
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι οι συνεχίζονται τα εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.) με θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο που έχουν επιλέξει.
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
Τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2005 θα διεξαχθούν τα ακόλουθα σεμινάρια, όλα στην αγγλική γλώσσα:
 
Α) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  1.  Περιβαλλοντική Πολιτική
 17-19 Οκτωβρίου, Βρυξέλλες.
 (Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 3η  Οκτωβρίου 2005)
 2. Απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική
7-10 Νοεμβρίου, Βρυξέλλες
 (Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 24η Οκτωβρίου 2005)
 3. Δημοκρατία και Θεμελιώδη Δικαιώματα
28-30 Νοεμβρίου, Βρυξέλλες
 (Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 14η Νοεμβρίου 2005)
 4. Υπηρεσίες και Εσωτερική Αγορά
5-7 Δεκεμβρίου, Βρυξέλλες
 (Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 21η Δεκεμβρίου 2005)
  
Β) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
1. Περιφερειακή Πολιτική και το Περιβάλλον Περιβαλλοντολογικά πρότυπα στην Ε.Ε., περιβάλλον και τουρισμός, πρωτοβουλίες περιφερειακής πολιτικής για το περιβάλλον.
17-19 Οκτωβρίου, Βρυξέλλες (Διεθνές Κέντρο Τύπου)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 3η Οκτωβρίου 2005)
2. Επιχειρήσεις και Απασχόληση  Ενταξιακές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της Μάλτας
25-29 Οκτωβρίου, Βρυξέλλες, Βαλέτα
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 11η Οκτωβρίου 2005)
3. Πριν την Ένταξη: Τουρκία Επιθεώρηση της έκθεσης της Επιτροπής, καίρια ζητήματα πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων
8-12 Νοεμβρίου, Βρυξέλλες (Διεθνές Κέντρο Τύπου), Άγκυρα
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 25η Οκτωβρίου 2005)
4. Επικαιρότητα: Το θέμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.
21-23 Νοεμβρίου Βρυξέλλες
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 7η Νοεμβρίου 2005)
 
 Γ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
1.  Η «Γηραιά Ευρώπη»: Ευχαριστημένη με το Ευρώ;
29 Νοεμβρίου-2 Ιουνίου, Βρυξέλλες – Φρανκφούρτη.
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 15η Νοεμβρίου 2005, ωστόσο οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως ότου καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις).
 
Facebook Twitter