Σεμινάρια Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας

7 Φεβρουαρίου 2007
 
Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ενημερώνει τα μέλη της ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων και την Γενική Διεύθυνση Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων για δημοσιογράφους με θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
Από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2007 θα διεξαχθούν τα ακόλουθα σεμινάρια, όλα στην αγγλική γλώσσα:
 
1) Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης: Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου
27 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου (Βρυξέλλες – Κάιρο)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η   14η Φεβρουαρίου)
 
2) Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας
12-14 Μαρτίου (Βρυξέλλες)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η   28 Φεβρουαρίου)
 
3) Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης: Περιφερειακή και Παγκόσμια Σταθερότητα
20-24 Μαρτίου, (Βρυξέλλες – Ιερουσαλήμ)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η   6η Μαρτίου)
 
4) Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης: Εκσυγχρονισμός και Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις
17-21 Απριλίου (Βρυξέλλες – Αμμάν)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 3η Απριλίου)
 
5) ) Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας
21-23 Μαΐου (Βρυξέλλες)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η   7η Μαΐου)
6) Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης: Πέραν της Ασφάλειας
22-26 Μαΐου (Βρυξέλλες – Βυρηττός)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 8η Μαΐου)
 
7) Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης:  Κινητικότητα και Μετανάστευση
19-23 Ιουνίου (Βρυξέλλες – Ραμπάτ)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 5η Ιουνίου)
 
8) ECFIN
3-6 Ιουλίου  (Βρυξέλλες – Φρανκφούρτη)
(απευθύνεται αποκλειστικά σε οικονομικούς συντάκτες)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 17η Ιουνίου )
 
9) Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης: Οικονομική και Εμπορική  Ένταξη
10 – 14 Ιουλίου  (Βρυξέλλες- Κίεβο)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 24η Ιουνίου)
 
10) Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης: Μεταφορές και Ενέργεια
2 – 6 Οκτωβρίου, (Βρυξέλλες – Μπακού)
(Η τελευταία προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 18η Σεπτεμβρίου)
 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. τα εξής έγγραφα, στα αγγλικά και σε ηλεκτρονική μορφή: το βιογραφικό τους, μια συστατική επιστολή από τον αρχισυντάκτη τους και μια επιστολή στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο που έχουν επιλέξει.
 
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Facebook Twitter