Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στο Μάαστριχτ – Σεμινάρια Ε.Κ.Δ. – (περιεχόμενο)

19 Μαρτίου 2004
 
Δύο σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας (Ε.Κ.Δ.) στο Μάαστριχτ. Το πρώτο, με θέμα “Συνεντεύξεις – Πώς να υποβάλλετε αποτελεσματικές ερωτήσεις” θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Απριλίου 2004 και το δεύτερο, με θέμα “Ερευνώντας την Ευρώπη” (αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές πηγές), στις 22 και 23 Απριλίου 2004.

Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., επιδιώκοντας τη διαρκή επιμόρφωση των μελών της, αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει πλήρως (έξοδα εγγραφής, μετάβασης και διαμονής) τη συμμετοχή στα σεμινάρια όσων συναδέλφων επιλεγούν από το Ε.Κ.Δ.
Τα μέλη που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο της 6ης και 7ης Απριλίου παρακαλούνται να καταθέσουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. το βιογραφικό τους, στα αγγλικά, έως τις 26 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι για το σεμινάριο της 22ας και 23ηςΑπριλίου πρέπει να καταθέσουν το βιογραφικό τους έως τις 8 Απριλίου.
Το σύνολο των βιογραφικών θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας στο Μάαστριχτ, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον καθορισμό του αριθμού και την επιλογή των συμμετεχόντων.
Πληροφορίες για το περιεχόμενο των σεμιναρίων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ., www.esiemth.gr, καθώς και στη Γραμματεία.
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.Κ.Δ. – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 
“Συνεντεύξεις – Πώς να υποβάλλετε αποτελεσματικές ερωτήσεις”
6-7 Απριλίου Μάαστριχτ
Κόστος εγγραφής/συμμετοχής: 420 ευρώ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους ή πεπειραμένους δημοσιογράφους, καθώς και σε εκπαιδευτές του κλάδου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνική που ανέπτυξε ο βετεράνος δημοσιογράφος, John Sawatsky, ο οποίος και θα διδάξει στο τμήμα αυτό. Πολλοί πεπειραμένοι δημοσιογράφοι δεν υποβάλλουν αποτελεσματικές ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τις βασικές αρχές για την υποβολή ερωτήσεων σε συνεντεύξεις που αναπτύχθηκαν έπειτα από δεκαετή μελέτη, για το πώς να υποβάλετε αποτελεσματικές ερωτήσεις στις συνεντεύξεις.
Πρόγραμμα
Πρώτη ημέρα:
Εισαγωγή: Εξασφάλιση και διάδοση πληροφοριών
Η συνέντευξη, ο σκοπός (μικρός ή μεγάλος) πίσω από την ερώτηση.
Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα: λάθη δημοσιογράφων κατά τη συνέντευξη
Δεύτερη Ημέρα:
Αποτελεσματικές ερωτήσεις – τρεις βασικές αρχές
Λέξεις-κλειδιά
Συνηθισμένες ερωτήσεις
“Ερευνώντας την Ευρώπη”
22 – 23 Απριλίου – Μάαστριχτ
Κόστος εγγραφής/συμμετοχής: 500 ευρώ
Ο Roland Stanbridge διδάσκει δημοσιογραφική έρευνα με ηλεκτρονικά μέσα από τη δεκαετία του ’80.
Ιδρυτής και διευθυντής του New Media Lab στο πανεπιστήμιο Rhodes της Νότιας Αφρικής (1995-2000) καθιέρωσε μια σειρά μαθημάτων “on-line βασική εκπαίδευση” για δημοσιογράφους από όλη την Αφρική. Αυτή την περίοδο παραδίδει μαθήματα σε δημοσιογράφους στο πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και είναι ο διευθυντής του τμήματος Master of Global Journalism στο πανεπιστήμιο Rebro της Σουηδίας.
Πρόγραμμα
Πρώτη ημέρα – Πρωί:
– Εισαγωγή
– Εργαλεία και τεχνικές
– Αποδοτική χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
– Χρήση ομάδων συζήτησης στο ίντερνετ, ομάδες πληροφόρησης και weblogs ως πηγές πληροφοριών
– Εντοπισμός και χρήση εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης στο ίντερνετ
– Βελτίωση των στρατηγικών αναζήτησης
– Αξιολόγηση on-line πληροφοριών
– “Αόρατοι” τόποι του ίντερνετ
– Εντοπισμός προσώπων στο ίντερνετ
Απόγευμα:
Jan Bδverstrφm, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
– Έρευνες στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ
– Πώς οι δημοσιογράφοι μπορούν να βρίσκουν βασικά έγγραφα, να εντοπίζουν εμπειρογνώμονες και να παρακολουθούν τις σχετικές συζητήσεις.
– Εισήγηση ΕΚΔ: Πλοήγηση στην ιστοσελίδα “EU for Journalists”
Δεύτερη ημέρα:
Πρωί: Samir Saad, DIALOG:
  • Επισκόπηση της Ευρώπης – σχετικές πηγές διαθέσιμες σε 700 διεθνείς βάσεις δεδομένων του DIALOG (πληροφορίες επιχειρήσεων, επιστημονικές πληροφορίες, νομικές πληροφορίες, ειδήσεις.)
Απόγευμα: Οι μετέχοντες είναι ελεύθεροι να εκτελέσουν αναζητήσεις στις διάφορες πηγές πληροφοριών, βοηθούμενοι από ειδικούς ερευνητές.
 
Facebook Twitter