Σε κίνδυνο τα Δημοτικά ΜΜΕ από το νομοσχέδιο για τηλεοπτικές άδειες

21 Οκτωβρίου 2015

Άμεσο κίνδυνο αντιμετωπίζει η δημόσια ενημέρωση στην περιφέρεια εξαιτίας του σχεδίου νόμου  για την αδειοδότηση τηλεοπτικών Μέσων, που φέρνει για ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο, οι δημοτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να λειτουργούν με καθεστώς Ανωνύμων Εταιριών και όχι  ως σχήματα δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι παύουν να έχουν τη δυνατότητα επιχορήγησης από τους Δήμους και οδηγούνται σε αναγκαστικό κλείσιμο.

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, η ψήφιση του σχεδίου νόμου ως έχει θα οδηγήσει σε κλείσιμο τη Δημοτική Τηλεόραση TV100, με τις ακόλουθες συνέπειες:

  • Τον δραστικό περιορισμό της δημόσιας ενημέρωσης στην περιφέρεια: Σε μια περιοχή που τα ιδιωτικά τηλεοπτικά Μέσα έχουν προ πολλού εγκαταλείψει, κλείνοντας τα ανταποκριτικά τους γραφεία,  οι πολίτες θα χάσουν την έσχατη πρόσβασή τους σε αξιόπιστη τοπική ενημέρωση.
  • Την απώλεια δεκάδων θέσεων εργασίας – ακόμη περισσότερων μάλιστα, αν η εφαρμογή του νόμου συμπαρασύρει στο άμεσο μέλλον και τη λειτουργία του δημοτικού ραδιοφώνου FM100.
  • Την ακύρωση της συστηματικής προσπάθειας που κατέβαλαν εργαζόμενοι και διοίκηση των Δημοτικών ΜΜΕ να εξορθολογιστεί η λειτουργία τους, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή αναλογία κόστους προς παραγόμενο έργο. Ο ίδιος ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναγνωρίσει ότι το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητές του.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ, ήδη από την περίοδο που το εν λόγω σχέδιο νόμου είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις τροπολογιών για να ρυθμιστεί, μεταξύ πολλών άλλων, το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει επίσης ενημερώσει υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη για την ανάγκη να μην εξισωθούν τα δημοτικά ΜΜΕ με τα ιδιωτικά σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, και τα επιχειρήματά της είχαν γίνει αποδεκτά, επειδή αναγνωρίστηκε ότι  πρέπει να προστατευθεί η δημόσια ενημέρωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΗΕΜ-Θ καλεί την κυβέρνηση να επανέλθει στην αντίληψη με την οποία είχε αντιμετωπίσει το ζήτημα και να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές στο προς ψήφιση νομοσχέδιο, ώστε οι δημοτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Facebook Twitter