Σχεδίαση έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων διδάσκει το ΑΠΘ

4 Απριλίου 2014

Σεμινάριο επιμόρφωσης για σχεδίαση (design) έντυπων και διαδικτυακών εκδόσεων θα πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.

Σκοπός του προγράμματος, που έχει συνολική διάρκεια 36 διδακτικές ώρες,  είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με όλα τα βασικά εργαλεία σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας για την προετοιμασία και τη χρήση γραφικών στοιχείων σε έντυπες και ψηφιακές – διαδικτυακές εκδόσεις. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην εκμάθηση του περιβάλλοντος εργασίας της εφαρμογής Photoshop της Adobe, ενώ στο τέλος του θα παρουσιαστούν και άλλες παρόμοιες εφαρμογές (εμπορικές και οpen source).

Η έναρξη του προγράμματος προσδιορίζεται την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014. Οι παραδόσεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη πρωινές ώρες. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 150 ευρώ (πληρωτέα σε μια δόση έως την Πέμπτη 17 Απριλίου 2014). 

Θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικές ενότητες: 

Εξοικείωση με το περιβάλλον χρήσης του Photoshop

Τεχνολογική Εξέλιξη της Φωτογραφίας 

Δημιουργικές Τεχνικές Λήψης 

Σχεδιάζοντας για Έντυπο ή για το Διαδίκτυο 

Σχεδιάζοντας με Layers 

Βασικές Λειτουργίες: Select και Edit, Retouch και Heal 

Εικόνα & Φωτογραφία 

Photomanipulation 

Η Φιλοσοφία του Design ως Μέσου Επικοινωνίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

 (α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 17/03/2014 έως 13/04/2014  και μόνον ηλεκτρονικά. Την αίτηση θα βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών

3. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αποδεικνύεται η απασχόληση του υποψηφίου σε σχετικό τομέα (εάν υπάρχει)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος media-learn.web.auth.gr ή να επικοινωνούν με τη γραμματεία αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-learn@jour.auth.gr και στο τηλέφωνο 2310992065 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (10.00-12.00).

 

Facebook Twitter