Ρυθμίσεις για τα δημόσια ΜΜΕ

3 Ιανουαρίου 2012

 

Mε αφορμή αναρτήσεις στο διαδίκτυο για το ποιους αφορούν οι «ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011», που προβλέπονται με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την οποία ενέκρινε το υπουργικό Συμβούλιο στις 28/12/2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) αποσαφηνίζει:

Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 1 της προαναφερόμενης πράξης μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόμου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά από διαβούλευση με τις οικείες δημοσιογραφικές ενώσεις.
Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».
Ο όρος «δημοσιογραφικές ενώσεις» καλύπτει και τις πέντε Ενώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας, αλλά και τις Ενώσεις Προσωπικού-μέλη της ΠΟΕΠΤΥΜ, όπως ρητά διαβεβαίωσαν τις Διοικήσεις της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΗΕΑ ο υπουργός Τύπου, Παντελής Καψής και ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης Στεφάνου κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή 29/12/2011.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Facebook Twitter